Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, die Erfgoed Leiden heeft veroordeeld tot een boete voor het online publiceren van anonieme prentbriefkaarten, hebben wij besloten de scans van afbeeldingen waarvan de bron onbekend is offline te halen. Wij betreuren dit zeer en zijn op zoek naar een oplossing waarbij een deel van de scans mogelijk weer online getoond kan worden.

Uit: de Prins dd 10 Aug 1912; met tekst: DE FEESTELIJKE OPENING VAN DE HAARLEMMERMEER-SPOORWEGEN.Groep officiele personen: Op den voorgrond van links: 1: Mr. Dr. W. F. van Leeuwen, Commissaris der Koningin in Noord-Holland; 2: Mr. Regout,Minister van Waterstaat; 3: Jhr. 's Jacob, President van den Raad van Beheer; 4: Baron Sweerts de Landas Wyborgh, Commissaris der Koningin in Zuid-Holland en 5: de heer J. W. Th. van Oyen, directeur der HESM. Deze nieuwe snelverkeerswegen zullen ongetwijfeld ten goede komen aan den bloei en de welvaart van de nijvere bevolking, van den vruchtbaren Haarlemmermeer-polder en omgeving. Geen wonder dus, dat er groote vreugde heerschte in deze streek en. de vlaggen uitgestoken werden. Aan de stations waren honderden op de been om den eersten trein te zien aankomen en vertrekken. De twee voornaamste dorpen : Hoofddorp en Aalsmeer, met grooten exporthandel voor veldgewassen, zaden, bloemen enz., zijn reeds te lang van het groote verkeer uitgesloten geweest. Met buitengewoon verlangen werd de opening van de nieuwe lijnen dan ook tegemoet gezien. Bij de opening waren aanwezig: De Minister van Waterstaat, de Commissarissen der Koningin in de provinciën Noord- en Zuid-Holland, de burgemeesters en wethouders der gemeenten, gelegen aan het traject der spoorwegen, bestuursleden van verschillende polders, spoorweg-autoriteiten, ingenieurs ea. Uit de verschillende redevoeringen bleek duidelijk, dat de nieuwe lijnen inderdaad van het hoogste belang zijn voor de geheele streek.Reacties

uw naam: uw e-mail adres:
(zal niet publiek worden weergegeven) uw reactie:
Tik a.u.b. de controle code over
simple_captcha.jpg
  • Nog geen reacties geplaatst.